IN VITRO CYTOTOXICKÉ A ANTIMIKROBIÁLNE ÚČINKY KOMBINÁCIE 5,7-DIHYDROXY-4-METHYLKUMARÍNU A VYBRANÝCH EXTRAKTOV Z LIEČIVÝCH RASTLÍN

Petia Genova-Kalou, Maya Zaharieva, Daniela Batovska, Nadezhda Markova, Venelin Enchev, Liečivé rastliny boli uznané ako potenciálne zdroje nových zlúčenín olova s ​​terapeutickou hodnotou pre dizajn a vývoj liekov. Patria sem kumaríny, ktoré priťahujú pozornosť pre svoje rôznorodé farmakologické vlastnosti, štrukturálnu variabilitu a substitúcie vo svojej základnej štruktúre. Mnohé kumarínové zlúčeniny boli identifikované z prírodných zdrojov. […]

Read More

Štúdia vplyvu ANOSOHIP a VOTALEKna prežitie a proliferatívnu aktivitu nádorových a normálnych buniek cicavcov

Read More