Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti SOLUMAR

1. Rozsah platnosti

Tu uvedené všeobecné obchodné podmienky platia pre všetky objednávky uskutočnené prostredníctvom internetových stránok www.solumar.sk, bez ohľadu na sídlo zákazníka.

2. Kontaktné údaje

Tieto internetové stránky sú prevádzkované spoločnosťou

SOLUMAR, s. r. o.
Bakošova 22, 841 03 Bratislava
Tel:+421 905 841 921

IČO: 47 251 018
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, vložka: 92255/B

e-mail: info@solumar.sk

3. Ceny za tovar a služby

Informácie o cenách za tovar a prípadné služby spojené s dodaním tovaru (napr. poštovné), ako aj informácie o prípadných množtevných zľavách sú zobrazené počas nákupu aj počas vytvorenia a odoslania objednávky. K výslednej cene po ukončení objednávky už nie sú prirátané žiadne ďalšie prirážky alebo poplatky. V prípade zmien v cenách v čase medzi objednaním a zaplatením, prípadne dodaním tovaru, sú platné ceny uvedené na objednávke, ak nie je dohodnuté inak.

4. Objednávka

Tovar a služby je možné objednať prostredníctvom internetových stránok www.solumar.sk
Na vytvorenie objednávky je potrebné sa zaregistrovať, pričom pri registrácii sa vyžadujú len údaje nevyhnutné na úspešné doručenie objednaného tovaru alebo služieb. Viac informácií na stránke Ochrana osobných údajov.

Po každom úspešnom ukončení objednávky sú informácie o všetkých objednaných položkách, dodatkových službách, ich cenách aj o celkovej konečnej cene zaslané na e-mailovú adresu, ktorú zákazník uviedol pri registrácii. V prehľade objednávok si každý registrovaný zákazník môže kedykoľvek pozrieť aktuálny stav všetkých svojich objednávok.

5. Úhrada

Tovar a služby je možné uhradiť niekoľkými spôsobmi. Počas vytvárania objednávky sú ponúknuté všetky dostupné možnosti úhrady a zákazník si môže vybrať tú, ktorá mu najviac vyhovuje. Dostupné možnosti sú závislé od druhu príp. množstva objednaného tovaru a od oblasti, kam sa má tovar prepraviť:

Dobierka - tovar je zaplatený prepravcovi pri jeho doručení. Tovar je prepravovaný - v rámci Slovenska spoločnosťou GLS, do Českej republiky Slovenskou poštou. Tento spôsob úhrady je možný len v rámci Slovenskej a Českej republiky. Zákazníci v ČR platia za balík v Českých korunách podľa aktuálneho denného kurzu v čase prevzatia tovaru.

Platba vopred - po ukončení objednávky sa automaticky vygeneruje preddavková (proforma) faktúra. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo faktúry (objednávky). Tovar bude odoslaný po pripísaní čiastky na účet predávajúceho (v rámci Slovenska je to obvykle 1 - 2 dni po úhrade, v závislosti od banky zákazníka. Pri platbách zo zahraničia je to obvykle 3 - 5 dní.)

Tatra Pay - pre klientov Tatra banky, ktorí majú v tejto banke aktivovanú službu internet-banking. Po ukončení objednávky budete presmerovaní na platobný terminál Tatra banky, kde môžete realizovať úhradu. Celá platba tak prebieha na stránkach Tatra banky a predávajúci vôbec nepríde do styku s citlivými údajmi zákazníka. Viac informácií na stránkach Tatra banky. Tovar je expedovaný ihneď.

Platobné karty - pre majiteľov kariet s logom Visa, Visa Electron, Maestro alebo MasterCard vydaných akoukoľvek bankou. Platba platobnými kartami je realizovaná prostredníctvom portálu CardPay v Tatra banke. V prípade, že na platbu použijete kartu, nemusíte mať zriadený účet v Tatra banke. Výhoda je, že celý proces platby prebieha na chránených stránkach Tatra banky a predávajúci vôbec nepríde do styku s citlivými údajmi ako je číslo, názov alebo platnosť platobnej karty. Viac informácií na stránkach Tatra banky. Tovar je expedovaný ihneď.

V hotovosti - v prípade osobného odberu na našej prevádzke: Pravá soľná jaskyňa, Studenohorská 2/d, Bratislava - Lamač. Tento spôsob úhrady a odberu je potrebné vopred dohodnúť e-mailom alebo telefonicky.

6. Faktúra

Elektronická faktúra ku každej objednávke je k dispozícii prihlásenému zákazníkovi v časti „Informácie o mojom účte”. Faktúra je vygenerovaná (k dispozícii na stiahnutie) v závislosti od stavu objednávky a zvoleného spôsobu úhrady - v prípade platby Kartou, Tatra Pay alebo Platbou vopred na účet, je k dispozícii po odoslaní zásielky, v prípade platby na Dobierku je k dispozícii po potvrdení od prepravnej spoločnosti, že balík bol prevzatý (asi 5 dní od prevzatia).

Elektronická faktúra je platným daňovým dokladom; obsahuje adresu, kam má byť tovar dodaný, meno a adresu platcu, spôsob úhrady, splatnosť faktúry, charakteristiku zakúpeného tovaru (názov, množstvo, jednotková cena) a údaje o dodávateľovi. V prípade osobného odberu a platby v hotovosti je vystavený doklad z registračnej pokladnice.

7. Dodávka

V závislosti od vybraného spôsobu úhrady je tovar odoslaný obvykle v ten istý deň, najneskôr do 48 hodín (v pracovných dňoch) od objednávky (pri spôsobe úhrady Dobierkou, Tatra Pay, Platobnou kartou) alebo od pripísania úhrady na účet predávajúceho (Platba vopred). Tovar je prepravovaný - v rámci Slovenska spoločnosťou GLS, do zahraničia spoločnosťou GLS alebo Slovenskou poštou, preto skutočná doba dodania je závislá od prepravcu: obvykle 1 - 2 dni v rámci Slovenskej republiky, 2 - 5 dní mimo Slovenskú republiku.

8. Poškodenie zásielky pri preprave

Všetky zásielky sú poistené a dopravca za tovar ručí. Odporúčame si vždy zásielku prezrieť pred dopravcom a v prípade poškodenia obalu zásielky ihneď s dopravcom spíšte protokol o poškodení a zásielku nepreberajte! Informujte nás o vzniknutej situácii e-mailom alebo telefonicky podľa kontaktných údajov uvedených v bode 2. a bude Vám bude zaslaná nová zásielka. V prípade, že preberiete dopravou poškodenú zásielku, Vašu neskoršiu reklamáciu nebude možné uznať.

9. Stornovanie objednávky a vrátenie peňazí

Objednávku je možné stornovať e-mailom alebo telefonicky až do doby odoslania tovaru. Ak už prebehla platba, ale tovar ešte nebol odoslaný, bude zákazníkovi vrátená zaplatená čiastka znížená o prípadné bankové poplatky (napr. v prípade platby uskutočnenej prostredníctvom Platobnej karty, alebo Platbe vopred zo zahraničia).

V prípade, že kupujúci si tovar neprevezme od prepravcu v lehote stanovenej prepravcom a tovar bude vrátený späť predávajúcemu, bude zákazník vyzvaný (podľa kontaktných údajov uvedených pri registrácii - e-mail, telefón) na riešenie vzniknutej situácie. Ak zákazník požiada o vrátenie peňazí, resp. zákazník nebude reagovať na výzvy, bude mu vrátená pomerná časť zaplatenej sumy znížená o náklady spojené s prepravou tovaru (k zákazníkovi a späť od zákazníka k predávajúcemu) a prípadné bankové poplatky súvisiace s vrátením uhradenej čiastky.

Ak tovar už bol odoslaný, nie je možné objednávku stornovať. Kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom podľa kontaktných údajov uvedených v bode 2. Je možné tovar vrátiť (nesmie byť poškodený tovar ani originalita balenia) a po vyriešení reklamácie Vám bude vrátená zaplatená čiastka znížená o prípadné dopravné a bankové poplatky.

10. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosťou SOLUMAR

Náš záväzok

SOLUMAR, s. r. o., ako prevádzkovateľ internetového obchodu „www.solumar.sk” a v náväznosti na zákon č. 428/2002 Zb. „O ochrane osobných údajov”, sa zaväzuje rešpektovať a chrániť súkromie iných. Nasledujúce zásady sa vzťahujú na návštevníkov našich web stránok, odberateľov aktualít (newsletters), našich zákazníkov, zaregistrovaných záujemcov o zasielanie ponukových listov a záujemcov, ktorí si vyžiadali alebo stiahli informácie z našich web stránok.

Zaväzujeme sa chrániť Vaše osobné údaje podľa zákona č. 428/2002 Zb. „O ochrane osobných údajov” a rešpektovať utajenie údajov o všetkých našich zákazníkoch a návštevníkoch.

Rešpektujeme súkromie a dôvernosť všetkých informácií a zaväzujeme sa, že tieto údaje nebudú predané ani inak poskytnuté žiadnej ďalšej spoločnosti.

Všetky osobné údaje budú udržiavané ako utajované a chránené pred zneužitím na marketingové účely inými spoločnosťami. Príležitostne môžete byť požiadaní o kontrolu Vašich údajov aby sme boli schopní lepšie prispôsobiť správy a oznamy o novinkách zaregistrovaným záujemcom. Poskytnuté informácie môžeme použiť na také účely ako napr. odpovede na žiadosti, zlepšenie našich web stránok, alebo priamu komunikáciu so zaregistrovanými záujemcami k odberu aktualít.

Rešpektujeme dôvody, pre ktoré nám naši zákazníci poskytli svoje osobné údaje. V náväznosti na naše zásady, poskytnuté informácie budú použité len na účely nevyhnutné k prevádzke tohto internetového obchodu (t.j. starostlivosť o zákazníkov, technická podpora, zasielanie objednaných produktov, a pod.) Príležitostne môžeme kontaktovať jednotlivcov, ktorí si vyžiadali informácie týkajúce sa marketingu / predaja / výskumu.

Ak ktokoľvek z našich zákazníkov vyjadrí želanie, aby už v budúcnosti nebol našou spoločnosťou kontaktovaný, toto prianie bude rešpektované. Zaväzujeme sa, že na prianie zákazníka budú všetky ním poskytnuté osobné údaje vymazané z našej databázy slúžiacej na prevádzku tohto internetového obchodu. Avšak údaje zaevidované v účtovnom systéme (t.j. adresa fakturácie, a pod.) nie je možné vymazať.

Nikde na našich web stránkach nežiadame našich návštevníkov o povolenie uverejnenia svojho mena v rôznych marketingových zoznamoch, čo automaticky znamená, že žiadne takéto zoznamy nevytvárame ani neposkytujeme iným.

Rešpektujeme práva našich zákazníkov. Všetky počítače, ktoré obsahujú údaje o našich zákazníkoch sú prístupné iba osobám, ktoré to nevyhnutne potrebujú. Berieme to veľmi vážne.

Ak požadujete ďalšie informácie o spoločnosti SOLUMAR, s. r. o., alebo pomoc pri používaní našich web stránok, môžete nás kontaktovať zaslaním e-mailu.


Made in Slovakia, vyrobene na slovensku, solumar
solumar